PUUTAVARAN HINNAT JA SAATAVUUS

PUUTAVARAN HINNAT JA SAATAVUUS

Saha- ja puutavaran hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa räjähdysmäisesti ja kysyntää on ollut enemmän kuin tarjontaa. Kyseessä on globaali ongelma. Kova kysyntä venyttää toimitusaikoja ja hintoja on tarkistettava yhä useammin. Tuotteissa ja palveluissa, joissa puu toimii pääraaka-aineena, ovat vaikutukset luonnollisesti suurimmat. Hinnankorotukset ovat pakollisia, koska tasapainoitteluvaraa ei löydy.

Puutavaran saatavuus

Sahatavaran saatavuus on tällä hetkellä hyvin rajallista. Sahalaitoksilla ei ole tarpeeksi tukkeja tuotantoaan varten. Alla syitä tähän ongelmaan:

  • Tukkien suhteellisen matala hinta. Vaikka sahoilla on korkea kateprosentti, metsänomistajat eivät saa puutavaralleen haluamaansa rahallista vastinetta. Heidän halukkuutensa määrien nostamiseen on ymmärrettävästi lähes olematonta.
  • Verrattuna viime vuoteen, markkinoilla ei ole lähes yhtään myrskypuuta tarjolla. Tästä johtuen kyseisen tuotantoväylän kautta tapahtuva volyyminnosto ei ole mahdollista.

Globaalisti tarkasteltuna, Kanadan metsien laajat hyönteistuhot sekä Keski-Euroopan ja Venäjän puunkorjuun ongelmat ovat vaikuttaneet negatiivisesti liikkeellä olevan puun määrään.

Koronavirustilanteella on ollut myös merkittävä vaikutus tuotantomäärien laskuun, samalla se on aiheuttanut kysyntäpiikin omatoimirakentamisesta johtuen. Ihmisillä on ollut aikaa ja rahaa remontoida, kun lomamatkustaminen on ollut vaikeaa.

Sahat ovat muokanneet toimintaansa myyntilähtöiseksi, jossa paras hinta saa suurimman volyymin. Skandinavian sahalaitokset ovat vähentäneet asiakassopimuksiinsa perustuvaa tuotantoaan 25-30%, mikä tulee aiheuttamaan aikataulullisia toimitushaasteita myös jatkossa. Jopa rakennustyömaita on jouduttu keskeyttämään puupulan vuoksi.

Puutavaran hinnat

Haasteet materiaalin saatavuudessa on aiheuttanut sen, että hinnoista on jouduttu neuvottelemaan kuukausi kerrallaan ja tällä hetkellä tilanne on niin vaikea, että useimmat sahat ovat kieltäytyneet muuttamasta hintojaan tai volyymejään. Näyttää siltä, että tämä “hintaralli” tulee jatkumaan myös loppuvuoden.

Teräksen hinnat ja saatavuus

Teräsmarkkinoilla on myös havaittavissa hintojen nousua, mikä huolettaa lavakauluksien tuottajia. Tämä aiheuttaa mahdollisesti tuotantomäärien laskua ja haasteita asiakastarpeisiin vastaamisessa.

Yhteenveto

Markkinatilanne on ollut räjähdysherkkä vuoden 2021 alusta alkaen. Me Kuormalavakeskuksella pyrimme kuitenkin vastaamaan asiakastarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrimme löytämään asiakaslähtöiset ratkaisut ongelmiin. Tilannekuva on monimutkainen ja tuo mukanaan erinäköisiä ja -kokoisia ongelmia, mutta reagoimme niihin parhaan kykymme mukaan ja muokkaamme toimintaamme keskellä tätä murrosvaihetta!

Share this post